MC Groep
Image default
Architectuur

Slotenmakers in de pre-moderne gemeenschap

Vanaf het ogenblik dat het eerste slot was uitgevonden in het oude Egypte, hebben de mensen uit alle gemeenschappen een aantal sloten gebruikt, die verschillend waren van vormen en grootten om hun bezittingen veilig te stellen en gerust te kunnen slapen zonder bang te moeten zijn beroofd te worden. Gespecialiseerde ambachtslui maakten deze sloten met de hand en installeerden ze in deuren en poorten. Deze worden ambachtelijke slotenmakers genoemd.

Het is belangrijk hierbij op te merken dat slotenmakers niet enkel sloten maakten, maar eveneens de speciale sleutels die nodig waren om die sloten te openen. Slotenmakers genoten enorm veel respect in de pre-moderne gemeenschappen omdat hun activiteit onmisbaar was om de veiligheid van de bevolking te vrijwaren. De slotenmakers waren zeer bedreven en er bestonden verschillende specialisaties in het vak. Zo maakte slotenmakers die met koper werkten nooit ijzeren sloten. Hetzelfde wat betreft slotenmakers die sloten maakten voor veiligheidskluizen , ze werden onderscheiden van hen die sloten installeerden op de poorten van de omwalde steden.

Er zijn verschillende musea overal ter wereld die de vaardigheden van de slotenmakers ten toon stellen. Ze bewaren honderden sloten, waarvan sommige eerder pronkstukken zijn dan sloten. Ongeacht het materiaal waarmee de slotenmakers werkten of de grootte van de sloten die ze maakten, waren alle slotenmakers specialisten in de basis bewerkings-procédés. In het bijzonder waren alle slotenmakers bedreven in het smeden van metaal, het gieten in vormen en het afvijlen. Ze gebruikten gereedschap dat afgestemd was op precisiegebruik om de vorm van de hendels die binnen in het slot zaten te bewerken.

Natuurlijk is het beroep doorheen de jaren geëvolueerd. De economische vooruitgang die op alle vlakken van de maatschappij zich deed gelden en een meer adequate beveiliging, hebben het aantal overvallen in de laatste decennia doen dalen. Het resultaat daarvan is, dat het wijdverbreid gebruik van sloten om bijna alle denkbare vormen van roerende en onroerende bezittingen te beschermen, stilaan aan het afnemen is. Daarbij komt dat de opkomst van nieuwe elektronische beveiligings- systemen het aantal slotenmakers nog verder heeft doen krimpen. Nu zijn elektronische bewakings- en beveiligingssystemen alom vertegenwoordigd.

Het verschijnen van de auto gaf dan weer een impuls voor een nieuwe categorie van mobiele slotenmakers die gespecialiseerd zijn in het maken en bedienen van sloten in autoportieren en in ontstekingssloten. Heden ten dage hebben de moderne auto’s evenwel biometrische of elektronisch gecentraliseerde afsluitsystemen. De traditionele slotenmakers hebben geen idee hoe deze elektronische beveiligingssystemen werken en kunnen ze dus niet helpen installeren, onderhouden en herstellen als er problemen zijn. Het resultaat van dat alles is dat de slotenmakers hun positie van belangrijkheid die ze hadden in de pre-moderne maatschappijen, hebben verloren.

Een aanbevolen slotenmakerij in Rotterdam is zeer belangrijk mocht je overwegen om jouw beveiliging in huis te upgraden. Bezoek een professionele slotenmakerij bij jou in de buurt voor meer informatie en advies op maat.

 

Bezoek de website voor meer info : website