MC Groep
Image default
Verbouwen

Bouw aan een positief imago als werkgever

Er is een enorm te kort aan goed geschoold personeel. Hierdoor wordt het bedrijfsleven geremd. Als is er natuurlijk ook nog die andere grote factor waardoor het bedrijfsleven wordt geremd in 2020. Bedrijven vinden moeilijker geschoold personeel, ook in de industrie wordt het personeelstekort groter. Dat is geen nieuws. Tegenwoordig kom je er als werkgever niet meer met enkel een goed salaris. Maar een goed werkgeversimago kan wél het verschil maken.

Goed personeel aantrekken

Een goed salaris aanbieden aan nieuwe medewerkers is tegenwoordig niet meer genoeg. Veel personeel zit in de luxere positie dat ze kunnen kiezen. Een prettige werksfeer, waardering en andere factoren spelen ook een grotere rol. Medewerkers vinden het tegenwoordig steeds belangrijker dat je niet alleen met financieel resultaat bezig bent. Bovendien zijn je medewerkers de belangrijkste ambassadeurs.

Loyale inzet

In slechte tijden is men allang blij als ze werk hebben. Maar in goede tijden zijn ze toch wat meer eisend. Er is ook een kans dat ze wat meer om zich heen aan het kijken zijn. Er verdwijnt zodoende veel ervaring maar ook kennis. Zorg daarom voor veel loyaliteit. Dan wordt de stap al een stuk lastiger. Goed werkgeverschap betaalt zich namelijk vaak uit in loyale medewerkers en een hoop tevredenheid. Ze doen vaak even een stapje meer als dat eens nodig is.

Volgens Boushey en Glynn (2012) kost iemand die uit dienst gaat nadien nog 21% va het bruto jaarsalaris. Dit door bijvoorbeeld het wegvallen van de kennis, ervaring en het invullen van de nieuwe vacature.

Een gezonde en veilige werkplek

De medewerkerstevredenheid scoort hoger bij een veilige en gezonde werkomgeving. Een RI&E maakt hier onderdeel van uit. Een actief beleid voor gezond en veilig werken zorgt voor positievere maar ook productievere collega’s. Een risico inventarisatie en evaluatie zorgt voor een gestructureerde aanpak. RI&E instrumenten kunnen ook digitaal en dynamisch onderhouden worden. Zo worden de risico’s in jouw bedrijf nagelopen dat zorgt voor een hogere veiligheid en gezondheid. Dit heeft ook een causaal verband op de medewerkerstevredenheid.

Bezoek de website voor meer info : website