MC Groep
Image default
Bedrijven

Stappen voor het schrijven van een SOP deel 1

Behoefte aan structuur op de werkvloer met betrekking tot productieprocessen. Door het optimaliseren van de structuur op uw werkvloer en de productieprocessen zodanig uit te voeren dat er maximale efficientie wordt behaald, kan er meer tijd worden gestoken in het optimaliseren van het productrealisatie proces en de efficientie hiervan. Buiten deze 2 kenmerken van een SOP kan er met een standard operating procedure  ook bepaalde doelen of een ISO certificaat worden behaald in uw bedrijf. Structuur op de werkvloer is dus cruciaal binnen iedere sector , en dus ook de industrie. In deze blog gaan we je meer informatie geven over het opmaken van een SOP voor een betere structuur binnen het bedrijf te halen.

Wat is een SOP?

Een SOP, ook wel een standard operating procedure genoemd, is een uitgebreide werkinstructie waarin wordt beschreven en visueel wordt aangegeven hoe een bepaalde handeling door een operator dient uitgevoerd te worden. Hiermee kan men uniformiteit creeëren in de uitvoering van hendelingen en hierdoor een consistent eindresultaat gerealiseerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het ombouwen van een productielijn , oplossen van storing of schoonmaken van sensor.

Hoe schrijf je een SOP?

Een standard operating procedure schrijf je normaal gesproken in 6 stappen. In deze blog zullen we de eerste 2 stappen van deze standard operating procedure beschrijven en waar nodig toelichting geven.

Stap 1: Begin met het einde in je hoofd

Begin met het bepalen van het eindresultaat van het document. Geef hier duidelijk aan wat het doel is en hoe men dit zou kunnen bereiken

stap 2: Kies voor het juiste format

De kans bestaat dat uw bedrijf al over een of meerdere SOP’s beschikt die bedoelt zijn voor andere procedures. Deze documenten kunt u gebruiken als verwijzing voor sjablonen voor richtlijnen van de voorkeursopmaak. Hierbij wordt er doorgaans gebruik gemaakt van een drietal verschillende mogelijkheden:

– Hiërarchische stappenindeling

– een stroomdiagram

– eenvoudig stappenformaat

De volgende blog zal stap 3 t/m 6 bevatten.

https://ezfactory.nl/standard-operating-procedure/