Home » Banen en opleidingen » Is jouw bedrijf toe aan een training omgaan met agressie?

Is jouw bedrijf toe aan een training omgaan met agressie?

Voor veel bedrijven biedt de training omgaan met agressie een uitkomst. De training is bedoeld voor medewerkers die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden regelmatig te maken krijgen met agressie. Tijdens de training leert de medewerker om op de beste manier met agressie om te gaan. Jij als manager kan de medewerkers hierin ondersteunen. Door medewerkers te helpen om zicht te krijgen op wat er gebeurt tijdens een agressieaanval van iemand, geef je de medewerkers het beste wapen tegen agressie in handen, namelijk zijzelf. Wanneer er goed ingespeeld wordt op zo’n situatie zal deze niet escaleren. Een veilige werkvloer is belangrijk. Door een training omgaan met agressie bij PW Consultancy te volgen creëer je een beetje meer veiligheid op de werkvloer.

Voordelen van de training omgaan met agressie

Weet je wat het grootste voordeel is dat je ervaart na het volgen van een training omgaan met agressie op de werkvloer? Jij en je medewerkers ontwikkelen vaardigheden om op een goede manier om te gaan met agressie. De training wordt alleen gegeven aan mensen die bewust voor deze training gekozen hebben. Zij zullen dus allen gemotiveerd zijn en echt willen leren hoe zij met agressie om kunnen gaan. Tijdens de training worden er allerlei thema’s behandeld waardoor er kennis gemaakt wordt met verschillende situaties. Een training omgaan met agressie is ook zeer geschikt voor het bedrijfsleven. Hoe om te gaan met agressie op de werkvloer. Vaak wordt er niet bij stilgestaan totdat er echt een situatie ontstaat waar agressie aan de orde komt.

Wat zijn de leerdoelen van een training omgaan met agressie

Door middel van succesvol trainen en coachen leren medewerkers hoe zij moeten omgaan met agressie op de werkvloer. Centraal tijdens deze training, staat de persoonlijkheid van de medewerker en de manier waarop hij of zij momenteel met agressie omgaat. Moeten de eigen patronen worden doorbroken om met een ander perspectief naar de agressie te kunnen kijken? Op welke manier kan je je eigen spanning hanteren en gebruiken? Dit zijn allerlei belangrijke aspecten waar naar gekeken wordt tijdens de training omgaan met agressie bij PW Consultancy. Het is nog zinvoller om situaties te herkennen zodat je hier tijdig op in kan spelen en de mensen om je heen kan helpen met hun agressie. Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat je agressie bespreekbaar kan maken.

Bezoek de website voor meer info : website